Minggu, 11 Desember 2011

Undangan Rapat KKG Gugus 49


PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
KKG GUGUS SEKOLAH 49
KECAMATAN ASTANAANYAR KOTA BANDUNG
Sekretariat Jl. Cibadak Gg Ibu Aisah No. 16/9A Telp 86060157 Bandung
 Nomor             : 001/421.3/KKG /Gugus 49/XI/2011              Bandung, 3 November 2011
Hal                   : Undangan
Sifat                 : Penting

Yth. Bapak/Ibu …………………………………..
SDN ……………………………………..
Di
Tempat


Dengan Hormat
           
   Sehubungan dengan banyak hal yang harus disampaikan, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Guru Anggota KKG Gugus Sekolah 49  untuk menghadiri rapat untuk membicarakan tentang :
1.      Penataan Ruangan KKG Gugus 49
2.      Persiapan Implementasi Workshop Pendidikan berkarakter Bangsa
3.      Penyusunan ADART

    Adapun acara tersebut Insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal                  :  Kamis,  3 November 2011
Pukul                            :  13.00 s.d selesai
Tempat                        :  SDN BANDUNGKULON

    Demikian surat ini kami sampaikan. Semoga Bapak/Ibu dapat memakluminya, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Catatan :
a.      Membawa Pas Photo  berwarna 4 x 6 cm 2 buah               Mengetahui,                                                                            Ketua KKG Gugus 49
      Ketua Gugus Sekolah 49                                                                                                        

                                   

DEDEH KURNIASIH, S, Pd                                                                 HAMDAN, S. Pd
 NIP. 19530318 1975122003                                                             NIP. 197012112008011004

Tidak ada komentar:

Posting Komentar